Figuur Belasting door zware metalen van het oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.