Figuur Belasting door gewasbeschermingsmiddelen van het oppervlaktewater. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.