Figuur Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.