Figuur Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.