Figuur Figuur bij indicator Emissies naar water per doelgroep, 2001. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.