Figuur Figuur bij indicator Emissies naar water per doelgroep, 2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.