Figuur Figuur bij indicator Belasting van het oppervlaktewater per doelgroep, 2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.