Figuur Emissie naar water naar herkomst 2007. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.