Figuur Emissie naar riool naar herkomst 2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.