Figuur Emissie naar riool naar herkomst 2016. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.