Figuur Belasting van het rioolstelsel naar herkomst 2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.