Figuur Belasting van het rioolstelsel naar herkomst 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.