Figuur benutting plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat per landbouwgebiedsgroep 2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.