Figuur benutting plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat per landbouwgebiedsgroep 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.