Figuur Figuur bij indicator Benutting van de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest, 2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.