Figuur benutting plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat 2006-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.