Figuur benutting plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat per landbouwgebied 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.