Figuur bemestingsniveau voor stikstof in dierlijke mest per landbouwgebiedsgroep. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.