Figuur bemestingsniveau voor fosfaat in dierlijke mest per landbouwgebiedsgroep. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.