Figuur Figuur bij indicator Balans van stikstof in de landbouw, 1999. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.