Figuur stikstof balans landbouw 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.