Figuur stikstof balans landbouw 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.