Figuur Stikstofbalans landbouw 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.