Figuur Fosforbalans landbouw 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.