Figuur Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw per diercategorie, 1990-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.