Figuur Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw in EU, 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.