Figuur Stikstof in dierlijke mest, kunstmest en gasvormige verliezen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.