Figuur Fosfaat in dierlijke mest en kunstmest. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.