Figuur P dierlijke mest. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.