Figuur Productie van stikstof en fosfaat in dierlijke mest per landbouwgebied. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.