Figuur Figuur bij indicator Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.