Figuur Emissie naar riool door de industrie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.