Figuur Vrijgekomen industrieel afval naar afvalcategorie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.