Figuur Vrijgekomen overig niet-gevaarlijk industrieel afval naar categorie. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.