Figuur Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar bedrijfstak. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.