Figuur Emissies verzurende stoffen energievoorziening . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.