Figuur Emissies verzurende stoffen energievoorziening. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.