Figuur Figuur bij indicator Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2005. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.