Figuur Volume-ontwikkeling en milieudruk wegverkeer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.