Figuur Verzurende stof 1990-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.