Figuur Broeikasgas 2017. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.