Figuur Figuur bij indicator Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 1980-2002. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.