Figuur Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.