Figuur Emissie naar riool door verkeer en vervoer. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.