Figuur CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's in Nederland en Europa. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.