Figuur CO2-uitstoot (g/km) van nieuwe personenauto's in Nederland en Europa. Bron: RDW, EEA.. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.