Figuur  CO2-uitstoot van nieuw verkochte personenauto's. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.