Figuur aantal nieuw verkochte auto's per kwartaal. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.