Figuur gewicht voor sloop vrijgekomen motorvoertuigen. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.