Figuur Figuur bij indicator Consumenten: bestedingen en milieudruk. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.